GiroBowling, Espai Gironès, Pladur Girona

GiroBowling, Espai Gironès, Pladur Girona